Thư chúc mừng Hệ Thống ISC Leecam

Nhân dịp năm mới xuân Đinh Dậu 2017, Ban Giám Đốc vui mừng Thông báo cho các trường ISC LeeCam được biết chương trình thi hoàn toàn Mỹ TOEFL (TOEFL Primary và TOEFL Junior) sẽ chính thức được chọn là chương trình riêng của Trường ISC LeeCam và sẽ được sự hỗ trợ độc quyền của hai hệ thống trường: Hệ thống Trường Ngoại Ngữ Flamingo và Hệ thống Trường Ngoại Ngữ Tiếng Mỹ Giao Tiếp CAE. Chương trình TOEFL Primary và TOEFL Junior đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam và Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức công nhận có giá trị tương đồng với chương trình Cambridge mà trước đây Bộ Giáo Dục và Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh dùng làm thước đo chuẩn Anh Văn cho các cấp Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông. Ngoài ra, TOEFL IBT cũng sẽ là một chương trình đặc biệt của ISC LeeCam dành cho các sinh viên du học. Ban Giám Đốc xin chúc các trường ISC-Leecam một năm mới tốt đẹp và phát triển thành công các chương trình TOEFL của Mỹ.

Nhân dịp năm mới xuân Đinh Dậu 2017, Ban Giám Đốc vui mừng Thông báo cho các trường ISC LeeCam được biết chương trình thi hoàn toàn Mỹ TOEFL (TOEFL Primary và TOEFL Junior) sẽ chính thức được chọn là chương trình riêng của Trường ISC LeeCam và sẽ được sự hỗ trợ độc quyền của hai hệ thống trường: Hệ thống Trường Ngoại Ngữ Flamingo và Hệ thống Trường Ngoại Ngữ Tiếng Mỹ Giao Tiếp CAE. Chương trình TOEFL Primary và TOEFL Junior đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam và Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức công nhận có giá trị tương đồng với chương trình Cambridge mà trước đây Bộ Giáo Dục và Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh dùng làm thước đo chuẩn Anh Văn cho các cấp Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông. Ngoài ra, TOEFL IBT cũng sẽ là một chương trình đặc biệt của ISC LeeCam dành cho các sinh viên du học. Ban Giám Đốc xin chúc các trường ISC-Leecam một năm mới tốt đẹp và phát triển thành công các chương trình TOEFL của Mỹ.