Phương Pháp

Home / Phương Pháp

TÂN PHƯƠNG PHÁP NGHE GIAO TIẾP LEECAM

img_PP_LEECAM

Tân Phương Pháp Nghe Giao Tiếp Leecam phát sinh từ ý niệm mọi ngôn ngữ đều bắt đầu bằng NGHE. Khi Nghe được, hiểu được thì việc trả lời (NÓI) hay ghi lại (VIẾT) chỉ là một việc tất nhiên; còn không Nghe được thì khả năng NÓI hoặc đối đáp sẽ không có và khả năng VIẾT hoặc báo cáo trình bày sẽ không chính xác. Vì thế Tân Phương Pháp Nghe Giao tiếp LEECAM sẽ dùng Nghe để dạy một cách nhanh chóng các kỹ năng khác: Nói, Viết, Đọc. Học viên học Anh ngữ theo Tân Phương Pháp Nghe Giao Tiếp Leecam cũng giống như việc một bé người Mỹ học Nói, đều khởi nguồn từ bước đầu tiên là NGHE. Sau khi NGHE một thời gian, đứa bé bản ngữ sẽ bắt đầu Nói, rồi lớn lên đi học mới học Viết. Việc tiếp thu được âm thanh dẫn đến nhận thức ý nghĩa và hình thành văn tự là một tiến trình khoa học. Tân Phương Pháp Nghe Giao Tiếp LEECAM dựa vào tiến trình khoa học này và rút gọn thời gian để đạt được kết quả trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất.

Thành công nhất của Tân Phương Pháp Nghe Giao Tiếp LEECAM là ngay từ câu văn đầu tiên Học Viên đã học ngay được kỹ năng khó nhất trong việc học tiếng Anh (NGHE) và tiếp đó là kỹ năng quan trọng (NÓI).  Tân Phương Pháp Nghe Giao Tiếp LEECAM hữu hiệu có phần trội hơn các phương pháp dạy Anh Ngữ truyền thống khác, được nhiều người thích thú vì tính chất đơn thuần và kết quả thành công của nó.  Giáo Viên ISC là những Giáo Viên trẻ, phản ứng nhanh nhẹn, được tuyển chọn công phu trong thiểu số Giáo Viên ưu tú tốt nghiệp trong và ngoài nước và được huấn luyện kỹ càng về Tân Phương Pháp Nghe Giao Tiếp LEECAM.

BIỂU ĐỒ SO SÁNH 

BIỂU ĐỒ SAU ĐÂY SO SÁNH KẾT QUẢ CỦA CÁC KỸ NĂNG NGHE – NÓI – VIẾT CỦA TÂN PHƯƠNG PHÁP NGHE GIAO TIẾP LEECAM VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG KHÁC.

(Biểu đồ cho thấy sau một thời gian ngắn thì tất cả các kỹ năng Nghe, Nói, Viết của một HV ISC đều vượt trội hơn HV theo phương pháp Truyền Thống và đặc biệt khả năng NGHE của HV ISC đã vượt hẳn lên cao – Đường liền đã vượt cao hẳn trên đường gãy)