Chương trình học

Home / Chương trình học

img_PP_LEECAM

Gồm có 4 cấp để lấy chứng chỉ NGHE GIAO TIẾP LEECAM và cấp Chuyên Nghiệp

FOUNDATIONDành cho Học Viên chưa biết tiếng Anh hoặc muốn học lại cho có căn bản. Lớp này sẽ không phải thi nhập học. Học Viên phải học xong lớp Foundation 3 để lấy chứng chỉ Fundamental Certificate in Listening to Communicate.
TARGETINGDành cho Học Viên học lâu mà chưa Nghe được cần một khả năng Nghe Hiểu tương đối. HV lớp này phải thi nhập học đạt số điểm ấn định. Học Viên phải học xong lớp Targeting 3 để lấy chứng chỉ Junior Certificate in Listening to Communicate.
INTERMEDIATE Dành cho Học Viên đã học xong Targeting hay thi nhập học đạt sổ điểm ấn định. Học viên phải học xong lớp Intermediate 3 để lấy chứng chỉ Intermediate Certificate in Listening to Communicate.
ADVANCED Dành cho Học Viên đã học xong Intermediate hay thi nhập học đạt sổ điểm ấn định. Học viên phải học xong lớp Advanced 3 để lấy chứng chỉ Senior Certificate in Listening to Communicate.
PREMIER ENGLISH PROGRAM (Cấp Chuyên Nghiệp)Dành cho Học Viên đã học xong Advanced. Đây là chương trình chuyển tiếp chuyên nghiệp hợp tác với Đại học Hoa Kỳ.

 

PHÒNG LAB (Phòng Thính Thị và Multi Media)

P.Lap1
– Trường Anh ngữ Giao Tiếp Quốc Tế ISC có phòng Lab hiện đại cho Học Viên ISC.
– Học phí bao gồm luôn giờ học phòng LAB và Multi-Media.