ANH NGỮ GIAO TIẾP QUỐC TẾ ISC LEECAM CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế ISC LEECAM đã phổ biến cho toàn bộ giáo viên, nhân viên và học viên những việc làm sau đây để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng tránh bị lây nhiễm Covid-19.

Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế ISC LEECAM kính chúc toàn thể học viên luôn mạnh khỏe và may mắn.